Workday - Annual Windsurf Gear Clean-up
Tidspunkt
11.09.2021 kl. 13.00 - 11.09.2021 kl. 17.00
Sted
Klubhuset
Beskrivelse
EN
Seawater corrodes joints and pulleys. That is why it is important to clean small parts and replace those that are in bad shape.
DA
Havvand korroderer led og remskiver. Derfor er det vigtigt at gøre ren alle de små dele og udskifte dem, der er i dårlig form.
Helgoland Surfers