Tilmeldte
15
Navn Bemærkning
Benjamin Henriques
Caya Kaad
Charlotte Sauter
Christin Abel
Claudia Frers
Daniel Husmer
Florian Reiner
Ida Ween
Jeppe Rønn Høvring
Johan Van De Walle
Johannes Greisen
Maya Collins Spannow
Paul Mayer
Sarah Dolmer
Svend Christiansen