Klubmodul henter siden
Nøgledepositum
Der er desværre ikke flere ledige pladser
Nøglegebyr / Depositum (hhv 315/500)
Nedenfor et par betingelser du hermed forpligter dig til. Depositum udgør som nævnt 500kr.
  • Du forpligter dig til at tilbagelevere nøglen, når du ikke længere er medlem af klubben, mod tilbagebetaling af depositum.

  • Du forpligter dig til at tilbagelevere nøglen på opfordring fra bestyrelsen i Helgoland Surfers mod tilbagebetaling af depositum.

  • Du er indforstået med at bestyrelsen kan tilbagekalde nøglen med en frist på minimum en måned og at dit depositum kan bortfalde i tilfælde af at du ikke tilbageleverer nøglen inden for fristen.

  • Du er selv ansvarlig for at bestyrelsen til enhver tid har en email adresse, hvor den kan kontakte dig i tilfælde af tilbagekaldelse af nøglen.

  • Du forpligter dig til at informere bestyrelsen i Helgoland Surfers hurtigst muligt hvis nøglen bortkommer BEMÆRK at det er en systemnøgle så det er yderst vigtigt at passe på den.Dette er samtidig din kvittering for, at du har betalt for ovenstående.Med venlig hilsen

Helgoland Surfers

Tilmeldte
134 /134
Tilmeldingsfrist
01.02.2036
Tidspunkt
01.02.2016 kl. 08.00 - 01.02.2036 kl. 08.00
Sted
Surfklubben
Pris
829,00 kr.